Stan zgłoszeń

Aktualny stan zgłoszeń:

Trasa A – 68,

Trasa B – 74,

Trasa C, D, C+D – 462,

Nordic Walking – 36,

O-run – 19.

Limit miejsc na trasy A i B jest na wyczerpaniu. Zapisy zostaną automatycznie zatrzymane gdy wszystkie miejsca zostaną zajęte. Osoby, które nie dokonają wpłaty w ciągu 2 dni będą systematycznie wykreślane z listy i rejestracja na zwolnione miejsca zostanie automatycznie przywrócona. Nie przewidujemy dodatkowych miejsc.

Na trasy C, D, C+D jest zajętych połowa miejsc.