Nordic WalkingOświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora zapisów oraz przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. Z 2002r Nr 101, poz.926 z póź. zm./

Organizatorzy

Partner Tytularny

Patronat honorowy

Patroni Medialni

Polecamy